Danh sách tên miền Việt Nam 1 ký tự Sắp hết hạn

Danh sách tên miền Việt Nam: 1 ký tự , 2 ký tự , 3 ký tự sắp hết hạn

ST Tên Domain Chủ sở hữu Ngày đăng ký Ngày hết hạn Còn lại
1 b b.net.vn Nguyễn Thanh Hà 23/11/2022 23/11/2023 -205 ngày
2 f f.net.vn Nguyễn Thanh Hà 23/11/2022 23/11/2023 -205 ngày
3 x x.net.vn Nguyễn Thanh Hà 23/11/2022 23/11/2023 -205 ngày
4 5 5.net.vn Đỗ Văn Khánh 05/12/2021 05/12/2023 -193 ngày
5 l l.net.vn Đỗ Văn Khánh 11/12/2021 11/12/2023 -187 ngày
6 t t.net.vn Lương Hữu Thuận 11/12/2020 11/12/2023 -187 ngày
7 d d.net.vn Ông Trần Lê Đồng 13/12/2020 13/12/2023 -185 ngày
8 o o.net.vn Ông Trần Lê Đồng 13/12/2020 13/12/2023 -185 ngày
9 z z.net.vn Ông Trần Lê Đồng 13/12/2020 13/12/2023 -185 ngày
10 a a.com.vn Ông Nguyễn Bá Khánh 10/01/2011 10/01/2024 -157 ngày
11 b b.com.vn Công ty Cổ phần BKAV 10/01/2011 10/01/2024 -157 ngày
12 c c.com.vn Ông Nguyễn Vương Đức Hiếu 10/01/2011 10/01/2024 -157 ngày
13 f f.com.vn Ông Nguyễn Mạnh Thông 10/01/2011 10/01/2024 -157 ngày
14 g g.com.vn Ông Đặng Trần Ngọc 10/01/2011 10/01/2024 -157 ngày
15 i i.com.vn Ông Mai Hoàng 10/01/2011 10/01/2024 -157 ngày
16 j j.com.vn Ông Vương Hoài Nam 10/01/2011 10/01/2024 -157 ngày
17 m m.com.vn Ông Lê Việt Hà 10/01/2011 10/01/2024 -157 ngày
18 o o.com.vn Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Thương Mại Hà Nội 10/01/2011 10/01/2024 -157 ngày
19 t t.com.vn Ông Nguyễn Anh Phiếm 10/01/2011 10/01/2024 -157 ngày
20 u u.com.vn Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Thương Mại Hà Nội 10/01/2011 10/01/2024 -157 ngày
21 x x.com.vn Ông Nguyễn Đăng Hải 10/01/2011 10/01/2024 -157 ngày
22 y y.com.vn Công ty Cổ phần BKAV 10/01/2011 10/01/2024 -157 ngày
23 z z.com.vn Công ty Cổ phần VNG 10/01/2011 10/01/2024 -157 ngày
24 e e.net.vn Công ty TNHH Giải Pháp Trực Tuyến 10/01/2011 10/01/2024 -157 ngày
25 g g.net.vn Ông Đặng Trần Ngọc 10/01/2011 10/01/2024 -157 ngày
26 i i.net.vn Công Ty TNHH Gỉai Pháp Trực Tuyến 10/01/2011 10/01/2024 -157 ngày
27 5 5.com.vn Ông Lê Văn Miễn 10/01/2011 10/01/2024 -157 ngày
28 y y.net.vn Yahoo Assets LLC 11/01/2011 11/01/2024 -156 ngày
29 w w.net.vn Ông Vương Hoài Nam 13/01/2014 13/01/2024 -154 ngày
30 q q.net.vn Tencent Holdings Limited 17/01/2011 17/01/2024 -150 ngày
31 l l.com.vn Ông Wang Lei 31/01/2015 31/01/2024 -136 ngày
32 n n.com.vn Mai Quang Thịnh 31/01/2015 31/01/2024 -136 ngày
33 v v.net.vn Phạm Hồng Chung 12/02/2023 12/02/2024 -124 ngày
34 k k.com.vn Nguyễn Vĩnh Toán 14/02/2023 14/02/2024 -122 ngày
35 p p.com.vn Nguyễn Vĩnh Toán 15/02/2023 15/02/2024 -121 ngày
36 h h.com.vn Bàn Văn Ngọc 05/03/2018 05/03/2024 -102 ngày
37 w w.com.vn Lê Đức Duẩn 05/03/2018 05/03/2024 -102 ngày
38 r r.com.vn Cù Kiên Trinh 19/03/2021 19/03/2024 -88 ngày
39 q q.com.vn Lê Đức Duẩn 22/03/2018 22/03/2024 -85 ngày
40 v v.com.vn Nguyễn Bảo Tín 23/03/2017 23/03/2024 -84 ngày
41 d d.com.vn Dương Bảo Long 25/03/2018 25/03/2024 -82 ngày
42 h h.net.vn CÔNG TY TNHH HAPPYWEB 13/04/2020 13/04/2024 -63 ngày
43 n n.net.vn Trần Lâm Sơn 13/04/2021 13/04/2024 -63 ngày
44 s s.net.vn Phạm Hồng Chung 13/04/2023 13/04/2024 -63 ngày
45 s s.com.vn Dương Quỳnh Anh 18/04/2017 18/04/2024 -58 ngày
46 a a.net.vn Vũ Xuân Cẩn 26/05/2020 26/05/2024 -20 ngày
47 p p.net.vn CÔNG TY CỔ PHẦN PI GROUP 08/07/2019 08/07/2024 23 ngày
48 c c.net.vn Đỗ Văn Khánh 26/07/2023 26/07/2024 41 ngày
49 k k.net.vn Hoàng Quang Huy 21/11/2019 21/11/2024 159 ngày
50 m m.net.vn Ông Trần Lâm Sơn 17/01/2011 17/01/2025 216 ngày
51 u u.net.vn Phạm Hà Nam 09/01/2020 09/01/2026 573 ngày
52 e e.com.vn Lê Đăng Phú 27/02/2017 27/02/2026 622 ngày